تماس با ما

phone

  آدرس شرکت : کرج- چهار راه هفت تير -بلوار دانش آموز- خيابان هفتم تير پلاك 107

پست الكترونيك : avamiras@gmail.com

تلفن: 02632732575

تلفکس:02632742554

ساعات کار: 19 الی 9

ورود کاربران

ناگوار است وقتی هنر رنگ می‌بازد و با سرعتی هرچه تمامتر به سوی هرچه بیشتر مصرفی شدن می‌رود. خوانده‌ایم و شنیده‌ایم دهه 40 و 50 شمسی دهه شکوفایی و درخشش هنر و فرهنگ به شمار می‌رفت. دهه‌هایی که در آن آثار ماندگاری در حوزه‌های مختلف خلق شد. سال‌هایی که ایران می‌خواست پوست بیندازد و کسوت تازه در برکند. اما آرام آرام راه گم شد و در مسیری دیگر افتاد، مسیر...

Read More http://www.chn.ir/NSite/FullStory/?Id=110953